Dzisiaj jest poniedziałek, 20 kwietnia 2009r. 110 dzień roku. - Słońce nad twierdzą wzejdzie o godz. 5:18, a zajdzie o godz. 19:44
Aktualności
Twierdza
Zbiory historyczne
TMTB
Kontakt

21 MARCA 2009 - WALNE ZEBRANIE

W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków Towarzystwa, które odbędzie be w dniu 2l-03-2009r o godz. 11:00, drugi termin, godz. 11:15 w koszarowcu nr 2 w Twierdzy Boyen. Proponowany porzadek zebrania:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności TMTB za rok 2008.
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2008
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
6. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
7. Wybory nowego Zarządu TMTB i Komisji Rewizyjnej na lata 2009/2012
8. Uchwalenie planu działania na rok 2009.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Proszę o niezawodne przybycie.


Archiwum aktualności